«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  «مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  سخاوت
  سیدابوالحسن مهدوی
  از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
  انتشارات مؤمنون
  چاپ اول، 1395، 1000 نسخه
  شابک: 0 ـ 6ـ 95026 ـ 600 ـ 978
  تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913
   
                                                                                                     
   
  «سخاوت» گذران را گوارا می‌کند و رزق را گشاده. مایۀ آرامش است و زندگی آسان. عیب‌پوش است و شُکوه‌آفرین. عزت‌زاست و آقایی‌آور. رویانندۀ دوستی است و گردانندۀ دشمنی. مایۀ دوام نعمت است و برترین گونۀ شکر آن. آرایندۀ فهم است و پالایندۀ عمل. شویندۀ گناه است و شفادهندۀ شوریِ چشم. سایندۀ حسادت است و کاهندۀ کینه. آرایندۀ فهم است و پالایندۀ عمل.
  ویژگی حتمی انبیاست و اولیا(علیهم‌السلام). مؤمن هم اگر سخاوتمند نباشد، ایمانش لَنگ است.
  پهنه‌اش پهناور است: از عفوِ جفاکار تا جان‌فشانی در راه پروردگار.
  ریشۀ این‌همه، سخاوت الهی است، همان خُلق عظیم خدای متعال.
  اهمیتش وقتی بیشتر رُخ می‌نماید که باور کنیم
  ناسخاوتمندی (بخل) دردی است فراگیر و فرورفته در جان همۀ انسان‌ها.
  ***
  حد سخاوت در مادیات و مرزش در معنویات چیست؟ موطن بلندطبعی کجاست؟ موانع گشاده‌دستی چیست؟ آداب بخشش کدام است؟ عقل‌افزایی برای کسب سخاوت، چه راهی دارد؟ 
  انگیزۀ نگارش کتاب سخاوت دغدغه‌هایی ازاین‌دست است.
   ***
  همچنین بررسی نکات نابی از وادی انفاق؛ همچون:
  فقر و غنای گیرندۀ انفاق، صدقۀ آسان، علت محتاج‌تربودن بخشنده به بخشش، پربارترکردن انفاق، چرایی تأکید بر ردنکردن سائل، چگونگی رفتار با صدقه‌خواه، روش رویارویی با گدایان پرشمار، شرایط کمک مالی کلان.
   
  آثار سیدابوالحسن مهدوی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار