«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  «مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  ایثار
  سیدابوالحسن مهدوی
  از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
  انتشارات مؤمنون
  چاپ اول، 1395، 1000 نسخه
  تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913

                                                                                                  

  «ایثار» بهترین راه تقرب به خداست. بینی شیطان را به خاک می‌مالد. نیکی به شخص رسول‌الله (صلی الله علیه و آله) است. عقل را آزاد می‌کند. نفْس را به‌بند می‌کشد. عامل تسخیر قلوب است. رزق را زیاد می‌کند و... .

  مهم‌تر از همه، موجب خشنودی پروردگار است.

  ***

  کیست که نداند ایثار قلۀ کمال است و زبان به ثنای ایثارگر نگشاید؟

  اما کیست که بداند:

  حدومرز ایثار چیست؛ از چه حقوقی می‌توان گذشت؛ آیا جایز است انسان خرجیِ خانواده‌اش را به دیگران ببخشد؛ برای یاری‌رسانی، چه کسانی مقدم‌اند، با چه مراتبی؛ در چه صورتی ایثار جایز نیست؛ چرا در مسئلۀ رشد معنوی، نمی‌توان ایثار کرد؛ اهل‌بیت (علیهم السلام) در اوج ایثارند و این قله دست‌نیافتنی است، پس چرا خواسته‌اند به آن برسیم؛ عوامل و موانع ایثار چیست و... ؟

  ***

  کتاب ایثار عهده‌دارِ بیان این عناوین است.

  در پایان نیز در موضوع «مال»، با نکاتی راه‌گشا ازاین‌دست آشنایمان می‌کند:

  اسباب ستایش یا نکوهش مال، پربهاترین بهره‌ها، استفاده‌های نابجا، راهکارهای دفع ضرر مال و سودبردن از آن.

  آثار سیدابوالحسن مهدوی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار