«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمـنون» منتشر کرد:
«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمـنون» منتشر کرد:
وصل در فصل فراق (دفتر دوم)
10 تشرف به محضر امام زمان (علیه السلام) و 100 نکتۀ تربیتی
سیدابوالحسن مهدوی
انتشارات مؤمـنون
چاپ اول، 1396، 1000 نسخه
شابک: 2ـ 6 ـ 1ـ 97296 ـ 600 ـ 978
تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913

یا صاحب الزمان اغثنی یا صاحب الزمان ادرکنی

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم            بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

الا ای هم‌نشین دل که یارانت برفت از یاد            مرا روزی مباد آن‌دم که بی‌یاد تو بنشینم

***

برکت یاد امام‌زمان (علیه السلام) و دولت دیدار آن عزیز، گنجی است بی‌کرانه‌ با گوهرهایی بی‌نظیر؛ ازقبیل:

حیات روح

انقلاب درونی دائم

پیشگیری از غفلت

نورانیت و اطمینان دل

برافروختن شوق کمال

یقین عینی به پروردگار

جلب توجهات و توفیقات خاص

و در یک کلام، هم‌رنگی روحی با امام (علیه السلام).

این برکات، قطره‌ای است از دریای فواید یاد و دیدار حجت الهی که در مقدمۀ کتاب‌ آمده است.

***

وصل در فصل فراق حکایاتی است از ره‌یافتگان وصل در فصل فراق یار،

به‌همراهِ راه‌ورسم مهدی‌یاوری، در قالب نکته‌های اعتقادی‌تربیتی.

آثار سیدابوالحسن مهدوی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار